Regulamin

Pistolety i karabiny pneumatyczne o energii wylotowej poniżej 17 Jouli sprzedaje się firmom oraz osobom prywatnym bez wymogu posiadania jakiegokolwiek pozwolenia na broń lub licencji. Warunkiem sprzedaży osobie prywatnej jest jednak ukończenie 18 lat.
Do każdej jednostki dołączony jest oryginał certyfikatu producenta o energii wylotowej poniżej 17 Jouli.

Sprzedaż wysyłkowa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
Koszt wysyłki wraz z ubezpieczeniem wynosi 20,00 PLN netto.
Koszt wysyłki w przypadku zakupu pistoletu lub karabinu pneumatycznego jest gratis.

Uwaga:
Wszystkie ceny towarów podane na stronie są brutto.
Ze względu na ciągłe zmiany kursu PLN w stosunku do EUR, niektóre ceny podane są w EUR.
Płatność odbywa się PLN albo w EUR. O wyborze waluty decyduje kupujący. Przy przelewach, w zależności od waluty, należy wybrać odpowiednio jedno z dwóch podanych kont (patrz „Kontakt”).
Jeśli cena podana jest w EUR, a płatność odbywa się w PLN, wartość zostaje wyliczona według aktualnego kursu sprzedaży EUR przez BZ WBK S.A. (obowiązuje kurs z dnia wystawienia faktury lub faktury proforma).