Mavena » Blog Archive » Przewód giętki wysokociśnieniowy

Przewód giętki wysokociśnieniowy

Cena przewod_gietki– – – EUR
Przewód giętki wysokociśnieniowy służy do elastycznego połączenia zbiornika ciśnieniowego z pompką.
Przewód giętki umożliwia napełnianie zbiorników, które nie są demontowalne oraz – po zastosowaniu dodatkowo adaptera DIN i adaptera dołączanego przez producenta broni do danego pistoletu albo karabinu pneumatycznego – zbiorników, które są demontowalne.
Przewód giętki wysokociśnieniowy stanowi standardowe wyposażenie pompki MK4 w wersji z przewodem giętkim.